Thiết bị vệ sinh inax chính hãng giá rẻ tại Hồ Chí Minh Hệ thống phân phối thiết bị vệ sinh chính hãng tại TP.Hồ Chí Minh, bồn cầu inax, vòi sen inax, vòi lavabo inax, chậu rửa lavabo inax,....
 • CSKH: 0988 606 606
 
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-284V + LFV-1112S + BFV-1113S-8C
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-284V, Vòi xịt lavabo LFV-1112S, Vòi sen BFV-1113S-8C.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-284V + LFV-1112S + BFV-1113S-7C
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-284V, Vòi xịt lavabo LFV-1112S, Vòi sen BFV-1113S-7C.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-284V + LFV-1112S + BFV-1113S-4C
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-284V, Vòi xịt lavabo LFV-1112S, Vòi sen BFV-1113S-4C.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-284V + CFV-102A
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-284V, Vòi xịt CFV-102A.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-284V
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-284V.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-282V + CFV-102A
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-282V, Vòi xịt CFV-102A.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-282V
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-282V.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-280V + LFV-13B
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-280V, Vòi lavabo LFV-13B.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-280V + CFV-102A
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-280V, Vòi xịt CFV-102A.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
 • Combo bồn cầu inax C-108VA + L-280V
  Gói khuyến mãi bồn cầu inax C-108VA
  🎁 Bao gồm chậu rửa lavabo L-280V.
  ✔️ Bàn cầu rời 2 khối nhỏ gọn.
  ✔️ Xả nhấn 2 chế độ siêu tiết kiệm nước 3,0 / 4,8 lít.
  ✔️ Nắp ngồi được làm từ nhựa ABS dày cứng chắc.
  ✔️ Xả Siphon xoáy mạnh mẽ không gây ồn.
  ✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.